Belangrijke Telefoonnummers

Meldpunt Politie voor drugs en andere overlast: 0900 8844 (dag en nacht bereikbaar)

Onze wijkagent is: Miquel Faut
mailadres: miquel.faut@politie.nl

Klantenmeldpunt gemeente  043-350 40 00 of post@maastricht.nl
Drugsmeldpunt 043-350 51 11
Milieuklachtenlijn 043-361 70 70

Zwerfafval? Losliggende tegel?
Meld het via www.maastricht.nl --> gemeente loket -->  melding openbare ruimte

Heb je te maken met huiselijk geweld? Vermoed je geweld in huiselijke kring in jouw
omgeving? Word je zelf thuis mishandeld?

Kom in actie! Bel gratis 24 uur per dag 0800-2000