Historische betekenis

De Ravelijn is als laatst overgebleven woonschool in Nederland uniek en van grote sociaalhistorische betekenis. Het vertelt het verhaal van de sociologische evolutie in ons land, waarin de term 'asocialen' geleidelijk plaats maakte voor 'kansarmen'. De Ravelijn getuigt tevens van de veelomvattende aanpak van de volkshuisvestingsproblematiek in de vorige eeuw. Het is de laatste herinnering aan een oplossingsstrategie die ooit op grote schaal in Nederland werd uitgevoerd.

Daarnaast is het complex onlosmakelijk verbonden met de historie van de stad Maastricht en met name met het Boschstraatkwartier en met het tegenwoordig als woon- en winkelgebied zeer populaire Stokstraatkwartier. Zowel op lokaal als op nationaal niveau heeft De Ravelijn grote cultuurhistorische waarde binnen het zogenoemde wederopbouw-erfgoed (periode 1940-1965). Na jaren min of meer beladen te zijn geweest - net als de andere gemeenten was ook hier de gemeente niet echt trots op dit verleden - is het positief dat ook de gemeente Maastricht het complex als zodanig waardeert. Samen met de speciale inzet en betrokkenheid van de bewoners heeft de wijk daarom grote toekomstwaarde.

Uit Woonscholen in Nederlandwww.academia.edu