De Ravelijn

Welkom op de website van de Ravelijn!

Een bijzondere woonwijk in Maastricht, uniek in locatie en haar geschiedenis. Grenzend aan het beschermd natuurgebied en vestigingswerken de Hoge Fronten. Een fraai complex van 104 woningen op steenworpafstand van het centrum. Officieel maakt de Ravelijn deel uit van de wijk Brusselse Poort, maar vanwege de geïsoleerde ligging heeft de Ravelijn altijd een bijzondere plaats ingenomen in Maastricht.

Een ravelijn is een verdedigingswerk in de hoofdgracht voor de vestingmuur of een stadspoort.

In 1955 werd de wijk gebouwd als overgangscocmplex voor “zwaksociale gezinnen” die ten gevolge van de saneringsplannen voor de verkrotte binnenstad onder de aandacht van de hulpverlening waren gekomen. Het was de bedoeling dat deze gezinnen in de Ravelijn binnen drie jaar zouden worden ‘heropgevoed’, om vervolgens door te stromen naar ‘normale’ wijken. De woonschool kwam letterlijk en figuurlijk in een isolement te liggen en de Ravelijn werd door de buitenwereld bestempeld als ‘de buurt van de asocialen’. De gemeenteraad besloot in 1982 de woonschool op te heffen en de huisjes in afwachting van de sloop te verhuren aan studenten. De Ravelijn werd echter een geliefde buurt voor studenten en kunstenaars Van sloop is het dan ook nooit meer gekomen. De studenten bleven na hun opleiding in de Ravelijn wonen en de bewoners hebben jarenlang campagne gevoerd om de wijk te behouden. Hierna zijn de woningen gerenoveerd en opgeknapt.

Ondertussen heeft het zowel op lokaal als nationaal niveau grote cultuurhistorische waarde binnen het zogenaamde “ wederopbouw” erfgoed (periode 1940-1965) en een toekomstwaarde gekregen. Een status als gemeentelijk monument ligt in het verschiet; misschien wel rijksmonument in de toekomst.

Deze website wordt beheerd door de bewonersvereniging van de Ravelijn. We willen met deze website een bijdrage leveren aan informatievoorziening over deze speciale buurt, over de activiteiten van onze bewonersvereniging en haar bewoners en om u op de hoogte te houden van wat er zoal speelt in de buurt, op lokaal politiek niveau als leefbaarheid voor haar bewoners.

Voor een deel van het tekstmateriaal op deze website hebben wij gebruik mogen maken van
Maastricht Silhouet: De Ravelijn. Een uitgave van Stichting Historishe Reeks Maastricht.