De Ravelijn

Een ravelijn is een verdedigingswerk in de hoofdgracht voor de vestingmuur of een stadspoort.

Een bijzondere woonwijk in Maastricht, uniek in haar locatie en geschiedenis. Grenzend aan het beschermd natuurgebied en vestigingswerken de Hoge Fronten. Een fraai complex van 104 woningen op steenworpafstand van het centrum. Officieel maakt de Ravelijn deel uit van de wijk Brusselse Poort, maar vanwege de geïsoleerde ligging en kleurrijke geschiedenis neemt de Ravelijn een bijzondere plaats in binnen Maastricht.

In 1955 werd de wijk gebouwd als overgangscocmplex voor sociaal zwakke gezinnen die ten gevolge van de saneringsplannen van de verkrotte binnenstad onder de aandacht van de hulpverlening waren gekomen. Deze gezinnen zouden binnen drie jaar worden ´heropgevoed´ om vervolgens door te stromen naar ´normale´ wijken.

De woonschool kwam letterlijk en figuurlijk in een isolement te liggen en de Ravelijn werd velen beschouwd als ‘buurt van de asocialen’. De gemeenteraad besloot in 1982 de woonschool op te heffen en de huisjes in afwachting van de sloop te verhuren aan studenten. De Ravelijn werd echter een geliefde buurt voor studenten en kunstenaars Van sloop is het dan ook nooit meer gekomen. De studenten bleven na hun opleiding in de Ravelijn wonen en de bewoners hebben jarenlang campagne gevoerd om de wijk te behouden. In 1999 zijn de woningen gerenoveerd en opgeknapt.

Inmiddels heeft het de wijk zowel op lokaal als nationaal niveau grote cultuurhistorische waarde binnen het zogenoemde wederopbouw-erfgoed (periode 1940-1965) en een toekomstwaarde gekregen. Het is mede daarom dat de Ravelijn de status van gemeentelijk monument heeft gekregen.

Voor een deel van het tekstmateriaal op deze website hebben wij gebruik gemaakt van Maastricht Silhouet: de Ravelijn. Een uitgave van Stichting Historische Reeks Maastricht