Strijd om het behoud

1992-1997

Van de gemeentelijke plannen de Ravelijn te slopen, werd tien jaar niets vernomen. Pas in september 1992 kwam er meer duidelijkheid. De Ravelijn zou volgens de plannen op korte termijn worden vervangen door nieuwbouw, eveneens op het onbebouwde terrein ten zuiden van de  wijk zouden woningen komen te staan. In deze tijd hebben de Ravelijners een bewonersvereniging opgericht om hun wijk te kunnen behouden. Die bewonersvereniging wilde tevens haar beklag doen over het slechte onderhoud van de huizen, hetgeen volgens de bouwvereniging alles te maken had met de onzekere toekomst van de Ravelijn. Uiteindelijk zou de bewonerscampagne om de wijk te redden bijna vijf jaar duren. Het gemeentebestuur wilde wat betreft de sloopplannen van de Ravelijn een nieuwe afweging maken. Het was de bedoeling dat Bouwvereniging Sint Servatius in overleg met de bewoners een onderzoek ging doen nar de toekomst van de wijk, de gemeente zou aan de zijlijn blijven en alleen de randvoorwaarden aangeven. De bouwvereniging was voorstander van sloop om plaats te maken voor nieuwbouw, de bewoners vonden dat de bestaande huizen na een behoorlijke opknapbeurt nog jaren mee zouden kunnen. Het adviesbureau dat voor Sint Servatius werkte, kwam tot de conclusie dat de Ravelijn het best kon worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. En de wetenschapswinkel van de Rijksuniversiteit Limburg dokterde in opdracht van de bewoners uit dat de Ravelijn ‘ als oudste’ woonschool in Nederland die nog in oorspronkelijke staat is, van grote cultuurhistorische waarde is’. Pas twee jaar later in april 1995 gingen beiden partijen met elkaar rond de tafel zitten met tussenkomst van een bemiddelaar. De nieuwe werkgroep TORA (Toekomst Ravelijn) waarin vertegenwoordigers van de bewoners en de bouwvereniging zaten, werkte twee toekomstscenario’s uit: een herstel- en een nieuwbouwscenario. Het herstel hield in dat de bestaande huizen werden opgeknapt en nog minimaal vijftien jaar zouden blijven staan. Nieuwbouw voorzag in de bouw van 115 woningen. In 1996 werd het voorstel gepresenteerd. De bewoners waren voor het herstel, de bouwvereniging was voor nieuwbouw. Beiden partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar en de politiek moest beslissen. Daar is nog eens een jaar overheen gegaan. In april 1997 werd besloten dat de Ravelijn zou worden opgeknapt en nog minimaal 15 jaar zou blijven staan. Woningstichting Sint Servatius kreeg een coördinerende rol toegewezen bij de invulling van het terrein ten zuiden van de Ravellijn. Het is de bedoeling dat daar flats, eengezinswoningen en een woonwagenkampje komen. In 2010 zou opnieuw worden bekeken wat er met de Ravelijn gaat gebeuren.