Lopende zaken

Onderwerpen die de buurt aangaan of lopende zaken die bijvoorbeeld bij onze eigen bestuursvergadering of de wijkteam vergaderingen worden besproken, zullen hier in de submednu's worden omschreven.

Klik op een van de submenu's voor meer informatie.