Kan Wél Stichting

Wat is nu precies Kan wél!

In elke wijk in Nederland wonen mensen met hart voor ‘hun’ wijk. Zij hebben ideeën, plannen en zelfs dromen voor de wijk. Kan wél! daagt ze uit om dit te realiseren. Kan wél! is een project van het (Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken) dat zich richt op de activering van bewoners in hun eigen wijk.

Het kabinet deed begin 2005 een beroep op een groot aantal maatschappelijke organisaties, waaronder hetLSA (Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken), om met elkaar te gaan samenwerken om maatschappelijke binding te stimuleren. Dit tegen de achtergrond van een verhardende maatschappij waar vertrouwen in elkaar afneemt en mensen zich in de eigen kring terugtrekken.

Dit was de aanzet voor de Kan wél!-aanpak van het LSA, een unieke methodiek voor sociale activering, gebaseerd op de ABCD-methode: een wijkaanpak die uitgaat van de eigen kracht en competenties van bewoners. De ABCD strategie zet zich af tegen de gangbare benadering, waarbij problemen centraal staan.

De achterliggende gedachte voor deze aanpak in zowel Engeland als Nederland is dat mensen in wijken en buurten over enorm veel creativiteit beschikken en bereid zijn zich in te zetten voor een leefbare buurt als je ze maar de ruimte geeft. Kan wél! richt zich op deze gangmakers en doordouwers.

www.kanwel.nl