Tentproject

Project: Afgerond zomer 2011

Projectomschrijving
We wilden een tijdje geleden graag een kunstproject organiseren om gezamenlijk met buurtbewoners een kunstwerk te maken, maar een geschikte ruimte ontbrak. In de buurt zijn vaker leuke ideeën stukgelopen omdat in de nabije omgeving geen buurtruimte (zoals buurthuis) is waarvan we gebruik zouden kunnen maken. Onlangs zijn bij een andere activiteit tenten gehuurd, maar daar hangt een behoorlijk prijskaartje aan vast.

Projectdoel
Ideaal zou zijn een eigen tent aan te schaffen. Het doel hiervan is om buurtbewoners meer gelegenheid te bieden om gezamenlijk activiteiten, workshops en feesten te organiseren, waardoor jong en oud, allochtoon en autochtoon samen kunnen komen en er meer begrip en onderlinge samenhang ontstaat. Een tent kan dan fungeren als mobiele, multifunctionele en breed inzetbare gemeenschapsruimte, het hele jaar door. Een aantal bestaande ideeën kunnen dan op korte termijn uitgevoerd worden:-Inwijding tent: o.l.v. een kunstenaar uit de buurt geven we samen de tent een eigen karakter -Inwijding nieuwe speeltoestellen-Nieuwjaarsborrel/feest-Graffitiworkshop.