Project Maaskruisend Verkeer

Op deze pagina houden we jullie op de hoogte van alle ontwikkelen omtrent het project Maaskruisend Verkeer. Maaskruisend Verkeer is inmiddels een oude term. In de 'gangen' spreekt men afwisselend van Plan Belvedere, RMP Maastricht Noord-West, aanlanding Noorderbrugtrace etc.

De volgende documenten zijn belangrijk om met jullie te delen. Klik op onderstaande links om de documenten in pdf te kunnen downloaden en in te zien:

Verkeersstructuur Noorderbrig en locatie eerste fase PDVVerkeersstructuur Noorderbrug
Dit is een document met daarin een raadsvoorstel van het College over het Ruimtelijk Mobiliteitsplan (vroeger: Maaskruisend verkeer-plan) van november 2011 en een definitief raadsbesluit van de gemeenteraad d.d. 20-12-2011

Verslagen en antwoorden van de gemeenten over alle gevoerd overleg met betrokken partijen inzake RMP. December 2011. 

Artikel van Gemeente Maastricht, 30 sept. 2011:
Tracé Noorderbrug locatie detailhandel Belvédère


d.d. 27 sept. 2011: rapport goudappel -coffeng
Onderzoek naar 3 plannen (1 van de gemeente (zgn. strucutuurplan), en 2 alternatieven door burgers ingebracht)

d.d. 27 sept. 2011: trechteringsdocument RMP
Achtergrond, cijfers, processen, communicatie en procedure inspraak Noorderbrugaanlanding

d.d. 30 septe. 2011 Collegenota
besluit BenW, dit besluit wordt door raadscommissie bekeken in oktober en november 2011 en in gemeenteraad in december behandeld

d.d. 27 sept. 2011 Plan Belvedere
in vergaande staat inrichting in toekomstige situatie

Nieuwsbrief zomer 2010 / Artikel Maaskruisend Verkeer – Fort Willemweg 4-baans?