Wijkteam overleg en Buurtplatform

Het bestuur van de bewonersvereniging Ravelijn en van de bewonersvereniging Brusselse Poort heeft ieder afzonderlijk van elkaar eigen bestuursvergaderingen. Hierbij worden actuele zaken besproken die betrekking hebben op de eigen wijk.

Daarnaast heeft de Ravelijn zich samen gevoegd met de wijk Brusselse Poort om samen meer draagkracht te kunnen genereren naar de gemeente Maastricht. Dit resulteert in een gezamenlijk Buurtplatform en Wijkteam overleg. 

Ook het buurtcomité van de Brusselse Poort heeft een eigen website die informeert en communiceert over haar buurtaangelegenheden en nieuws binnen de buurt Brusselse Poort.
Zie www.brusselsepoort.org

Het Buurtplatform overleg is een bijeenkomst van de twee bewonersverenigingen Brusselse Poort en de Ravelijn om gezamenlijke punten te bespreken.

Het Wijkteam overleg
is vervolgens een overleg tussen de gemeente, politie, woningbouwcorporaties en het betreffende buurtplatform om lopende zaken in de buurt  op elkaar af te stemmen. Er is dan ook een activiteitenlijst die gecheckt en geactualiseerd wordt. Het overleg, waarbij de stadsdeelleider voorzit, vindt om de zes weken plaats.