Mededelingen

van bewonersvereniging 'Ravelijn'

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: vacant
Secretaris: vacant
Penningmeester: Eric Moonen - Mariabastion

Jean Dejong - Halve Maanstraat
Remi Kessels - Ravelijnstraat
Martijn Tijburg - Mariabastion

Mail ons op: informatie@deravelijn.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

6 mei 2015

 

De Ravelijn bestaat dit jaar 60 jaar!


Op 28 augustus 1955 ontvingen de eerste bewoners de sleutel en in 1956 waren alle 104 huizen bewoond. Vanzelfsprekend staan wij Ravelino's hier bij stil, of eigenlijk juist niet, want op zaterdag 6 juni is er een buurtfeest op het plein dat voornamelijk in het teken van bewegen staat.

De activiteiten zijn voornamelijk gericht op kinderen. Volwassenen die ook mee willen doen zullen daarvoor eerst toestemming aan de kinderen moeten vragen :)

Vanaf ongeveer 13u30 zijn jullie welkom.


Het programma:

1) Boogschieten
2) Kegelen
3) Waterschieten
4) Eierlopen
5) Doelschieten
6) Basketbal
7) Fietsronde rondom het pleinKinderen die speelgoed of boeken willen ruilen kunnen die spullen op een zelf meegenomen zeil of deken ergens op het plein neerleggen.
De plannen zijn nog niet helemaal klaar dus er is nog van alles mogelijk. Maar dat het een leuke dag wordt staat wel vast.

's Avonds is er een vuur en er wordt gezamenlijk gegeten en gedronken. Uiteraard zal dat op z'n Ravelijns gaan: iedereen neemt zelf wat mee, en dat geldt vanzelfsprekend ook voor stoelen en tafels. Vanaf een uur of een 's middags is iedereen hartelijk welkom op het plein!

Heb je nog leuke ideeën voor het feest? Stuur even een mail naar informatie@deravelijn.nl dan nemen we contact met je op.

En zet ook 29 augustus alvast in je agenda, dan is er weer het jaarlijkse zomerfeest op het plein. Daar worden jullie tegen die tijd nog uitgebreider over geinformeerd! Ook dit feest staat natuurlijk in het teken van ons 60 jarig bestaan!

 

8 mei 2015


Verhoging contributieIn verband met het vrijwel geheel dichtdraaien van de subsidiekraan door de gemeente Maastricht is de contributie met ingang van dit jaar verhoogd van €7,50 naar €10,- per volwassene per jaar.

Deze kan worden voldaan op rekeningnummer:

NL78INGB0000274193

Vergeet svp niet je adres te vermelden op de overschrijving!Verslag Algemene Ledenvergadering van Bewonersvereniging Ravelijn

Er zijn in juni 2015 weer veel buurtbewoners naar het atelier van Ilse gekomen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze buurt.

Bij de opening wordt stilgestaan bij het overlijden van Paul Niessen. Ilse spreekt haar dank uit voor de steun uit de buurt en maakt kenbaar dat de atelierruimte van Paul voorlopig, naast vergaderruimte, ook beschikbaar is voor buurtactiviteiten.

Voorafgaand aan het voorstellen van het nieuwe dagelijks bestuur wordt de visie gepresenteerd. Het vergroten van de saamhorigheid en cohesie in de buurt, betere informatie-uitwisseling via de website en een duidelijk aanspreekpunt, intern en extern zal voor de korte termijn hoog op de agenda staan.

Eric Moonen blijft penningmeester.


Monique van Vleuten wordt met een attentie bedankt voor de vele jaren, waarin ze de functie van penningmeester heeft vervuld.

Luc van de Akker laat weten dat het afscheid van de buurt niet gemakkelijk was en wenst het nieuw bestuur veel succes en doorzettingsvermogen.

Door het weggevallen van de gemeentelijke subsidie, en omdat de contributie al 10 jaar niet is verhoogd, heeft de vergadering begrip voor de voorgestelde contributieverhoging naar 10 euro per volwassene. Het bestuur is zelf actief bezig om met subsidieaanvragen de kas te spekken.

Vanuit de feestcommissie komt een verslag van het buurtfeest 2014. Alweer een geslaagd feest, maar als kanttekening de vraag aan alle buurtbewoners om actiever te helpen bij het feest voor komend jaar: het 60 jarig jubileumjaar.

Sinds 2012 heeft de Ravelijn de gemeentelijke status van Dominant Bouwwerk. De werkgroep HuKo geeft de mogelijke consequenties van deze status aan, hierbij komen ook het Standaardterrein en het schootsveld ter sprake. Het blijft lastig om vanuit Servatius duidelijkheid te krijgen over deze thema’s. Hetzelfde geldt voor het uitgevoerde asbestonderzoek en de onderhoudsplannen van Servatius.

Het project Noorderbrug en de ontsluiting van de Ravelijn wordt door Jean Dejong toegelicht en hij zal dit proces verder blijf volgen.

Bij de rondvraag wordt geïnformeerd of het bestuur -indien nodig- kan bemiddelen bij conflicten tussen buurtbewoners. Het bestuur is echter van mening dat men zich in dat geval beter kan wenden tot buurtbemiddeling of de wijkagent.

Van de gelegenheid om na afloop van de vergadering nog gezellig na te praten werd door veel mensen gebruik gemaakt.