Links

 

Wikipedia: de Ravelijn in Maastricht

Bewonersvereniging Brusselse Poort

Stadswijken van Maastricht: Boschpoort en Ravelijn

Panorama of de Ravelijn: streetvi.com

Sociaal Werk Nederland: meer informatie over woonscholen en onmaatschappelijkheid